Nordens största konferens om design i kollektivtrafiken

År 2030 ska vårt kollektiva resande ha dubblerats. Hur kan design användas för att nå målet? Den 24 november träffas bransch och beslutsfattare under en heldag dedikerad design i kollektivtrafiken.
Hör om transporttrenderna som definierar framtiden, lär dig vad design egentligen är och hur designtänk kan göra morgondagens transporter effektivare. Designade bussar och tåg handlar om bekväma stolar, men också om aspekter som säkerhet, tillgänglighet och tjänster. Resandet blir enklare med det boomande området servicedesign och väldesignat interaktion och flöden.

BILJETTER

Enstaka biljetter finns fortfarande tillgängliga.

Till anmälan!

Torsdag 24 november 2016

Kulturhuset, Foajé 3, Stockholm

09.15-9.30 Registrering, kaffe och frukostmacka

09.30 Välkommen, hälsar organisatörerna och moderator Maria Krafft

09.40 Utblick, design i svensk och internationell kollektivtrafik.

Talare: Klara Petersén och Nils Löventorn, industridesigners Idesign.

09.55 Skapa fantastiska kundupplevelser! Att nyttja formgivning för att skapa tillgänglighet, säkerhet och skönhet för att locka fler att välja kollektivtrafik.

Talare: Daniel Ewerman, VD och grundare Transformator Design och Custellence.

10.10 Regionalt resande och framtidens behov av tydliga varumärken för resande.

Talare: Bo Berggren,industridesigner och senior konsult på SNC-Lavalin.

10.35 Kaffe & mingel

10.55 Design – en framgångsfaktor?

Talare: Per Thorstenson, VD Arlanda Express.

11.10 Stockholms nya tunnelbanevagn – design som strategi för ökad attraktivitet.

Talare: Helena Pagels, teknisk projektledare Trafikförvaltningen, och Leif Thies, design manager.

11.25 Att leverera designade tåg.
Talare: Mattias Jansson, industridesigner Bombardier Transportation.

11.40 Bybanen och den internationella designtävlingen.

Talare: Sølvi M. Myrseth, projektledare design & arkitektur, Bybanen Utbygging.

11.55 Design för att attrahera resenärer – i verkligheten.

Talare: Johan Larsvall, VD Idesign.

12.20 Lunch

13.20 Bussdesign för framtidens resenärer – ord på vägen.
Talare: Peter Danielsson, chef för produktutveckling, Volvo Bussar.

13.35 Från en fordonstillverkares designvardag.
Talare: Kristofer Hansén, designchef Scania.

13.50 SJs resa från ny varumärkesplattform till design av nya X2000
Talare: Johan von Porat, varumärkesansvarig SJ.

14.15 Kort paus

14.20 How to successfully combine design and digital strategy.
Talare: Marie-Claude Savard, industridesigner LundbergDesign.

14.35 Kollektivtrafiken ska bli attraktivare, vad kan design göra? Megatrender, forskning och behov.

Talare: Einar Tufvesson, strateg Trafikverket

14.55 Kaffe, kaka & mingel

15.25 Paneldebatt: Hur kan design få fler att resa kollektivt.

Moderator: Maria Krafft.
Paneldeltagare: Sølvi M. Myrseth (Bybanen Utbygging), Einar Tufvesson (Trafikverket), Daniel Ewerman (Transformator Design),

16.15-16.30 Sammanfattning & avslutning

 

Schemat kan komma att uppdateras.

TransForms moderator 2015: Maria Krafft

Maria Krafft, Trafiksäkerhets- och hållbarhetsdirektör, Trafikverket
Som måldirektör är hon en av dem som styr Trafikverket in i framtiden. Karismatisk och en av de kunnigaste i branschen, lotsar Maria Krafft genom konferensen TransForm.

Som måldirektör för Trafikverket, vet Maria Krafft att design kan spela en viktig roll i att nå de politiska målen om ökat kolletivt resande. Hennes bästa tips för en bättre framtid? Att satsa på nytänkande och innovativa transportlösningar, för att skapa hållbara resor. Bakgrunden har Maria Krafft som doktor i medicinsk vetenskap och docent i trafikmedicin, och på Trafikverket är hon direktör med ansvar för att institutionen ska nå sina mål inom miljö, hälsa, trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Programråd

045_samtrafiken_portratt_svvit

Zizi är marknadschef på Samtrafiken, som är kollektivtrafikens arena för samverkan. Genom samverkan skapas en kollektivtrafik som är mer effektiv, lönsam och hållbar. Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som finns till för att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt och mer pålitligt. Det görs framför allt genom att utveckla tjänster för trafikföretag och resenärer, och genom att förse branschen med kunskap och data om Sveriges resande.

 

einar-tufvesson-fa%cc%88rgTrafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen och för att bygga väg och järnväg, ska myndigheten verka för kollektivtrafikens utveckling och ansvara för forskning och innovation inom transportområdet. Einar Tufvesson arbetar på avdelningen för Strategisk utveckling, med Trafikverkets långsiktiga inriktning, omvärldsbevakning och forskning inom personresor.

 

Frågor, pressackreditering, info, studentrabatt

Sofia Hallström, arrangör och marknadskonsult
Morethanastudio AB
Tel 0760-460100
sofia(AT)morethanastudio.com

HUVUDSPONSORER

SPONSORER